Turkish English German Arabic

Karagözlüler Tekstil Kvk Bilgi Edinme Başvuru

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Karagözlüler Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

Karagözlüler Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.Çalışanları  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Karagözlüler Tekstil Kvk Bilgi Edinme Başvuru

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla KARAGÖZLÜLER  TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Karagözlüler Tekstil” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Karagözlüler Tekstil tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.karagozlulertekstil.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Karagözlüler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Karagözlüler Tekstil tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,  hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere www.karagozlulertekstil.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Karagözlüler Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  www.karagozlulertekstil.com/ internet adresinde yer alan Veri Sahibi Bavuru Formunu kullanarak iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.